– Kolejny ważny krok. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej m.in. wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej podpisana

Do końca 2023 r. powstanie projekt całkowicie nowego układu komunikacyjnego na południu gminy Suchy Las.  W dniu dzisiejszym Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.  podpisała umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.  Jest to kolejny ważny krok w realizacji podpisanego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań oraz Gminą Suchy Las (szczegóły  TUTAJ), którego celem jest zaprojektowanie nowoczesnego i funkcjonalnego układu drogowego w rejonie granicy Suchego Lasu i Poznania.

Gminie Suchy Las jako liderowi tego wspólnego projektu, powierzono całość realizacji zadania w obszarze pozyskania dokumentacji projektowej. Spółka LARG działając jako inwestor zastępczy na rzecz Gminy przygotowała, a następnie ogłosiła w związku z tym przetarg, o którym więcej możecie przeczytać TUTAJ. W części pierwszej zadania, która dotyczy m.in. projektu wiaduktu drogowy w ciągu ul. Sucholeskiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sweco Polska sp. z o.o. Poza nowym wiaduktem wykonawca ten zaprojektuje także parking typu Park & Ride, zlokalizowany po stronie Suchego Lasu oraz nowy przystanek pasażerski na liniach kolejowych nr. 395  Zieliniec-Kiekrz i 803  Poznań Piątkowo-Suchy Las. W wyniku tych prac powstanie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym. Dzięki zlikwidowaniu przejazdu drogowo-kolejowego, ruch w tym rejonie ma stać się płynniejszy, a mieszkańcy gminy zyskają dostęp do funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury oraz nowego przystanku kolejowego.

W drugiej części zamówienia została wybrana oferta firmy SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée. Firma ta zaprojektuje układ komunikacyjny, który połączy po stronie Poznania rejon planowanego wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej z wiaduktem im. G. Narutowicza oraz dalej ul. Nową Obornicką, aż do okolic ronda przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Stróżyńskiego. W ramach zadania powstanie także projekt wiaduktu drogowego w ciągu ul. Biskupińskiej, który przebiegnie nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny – Piła Główna. Wiadukt ten zostanie dowiązany do już istniejącego parkingu typu Park & Ride. Zaprojektowany w ten sposób układ drogowy ma przede wszystkim za zadanie odciążyć obecną infrastrukturę oraz dać alternatywne możliwości transportowe osobom mieszkającym w tym rejonie.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział najpierw w przygotowaniach, a obecnie w prowadzeniu inwestycji tak potrzebnej mieszkańcom naszej gminy. Projektowany układ drogowy może w przyszłości znacznie ulepszyć krajobraz południowej granicy Suchego Lasu. Docelowo do użytku ma zostać przekazana infrastruktura, która poprawi nie tylko komunikację, ale również bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Na realizację całości prac projektowych obaj wykonawcy mają czas do 31 grudnia 2023 r.

Back to top