Podpisana w czerwcu umowa pomiędzy Miastem Poznań i Zarządem Województwa Wielkopolskiego (więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ) w znaczący sposób wpłynie na życie mieszkańców Suchego Lasu.

W ramach tej umowy zostanie dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dokumentacja projektowa dla zadania „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim …

6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Miastem Poznań i Zarządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania projektu pt.”Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja”. Celem tego projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych wzdłuż północnej kolejowej obwodnicy Poznania. Węzły te mają powstać w rejonie nowoprojektowanych przystanków osobowych …

W dniu dzisiejszym odbyło się w Urzędzie Gminy podpisanie listu intencyjnego w sprawie likwidacji naziemnego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sucholeskiej. Porozumienie pomiędzy przedstawicielami Gminy Suchy Las i PKP PLK S.A. jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do budowy wiaduktu w miejscu obecnego przejazdu. Podpisany list intencyjny pozwoli umieścić naszą gminę na liście prekwalifikowanych samorządów …

Spółka LARG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu wydłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Obecnie droga kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Borówkową w Suchym Lesie, jednak zadaniem podmiotu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zaprojektowanie drogi rowerowej aż do skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Pawłowicką w Złotnikach.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie wykonanie …

W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność reprezentować naszą gminę na cyklicznym spotkaniu branżowym organizowanym przez redakcję miesięczników TSL Biznes i Truck&Van. Spotkanie odbyło się 12 maja w Luboniu, a w programie nie zabrakło prelekcji traktujących o aktualnych trendach w branży transportowej, rozmów z ekspertami oraz panelu, na którym mieliśmy okazję spotkać się i wymienić się doświadczeniami …

Do końca 2023 r. powstanie projekt całkowicie nowego układu komunikacyjnego na południu gminy Suchy Las.  W dniu dzisiejszym Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.  podpisała umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.  Jest to kolejny …