tir z naczepą

O jaką szkodę chodzi?  

w 2016 roku Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że doszło do niedozwolonego porozumienia producentów samochodów ciężarowych, które obejmowało zmowę cenową. W wyniku zawartego porozumienia producenci zawyżyli ceny pojazdów m.in. sprzedawanych na rynku Polskim w okresie do 2011 roku. Komisja nałożyła na producentów karę w wysokości ok. 3mld euro. Oznacza to, że …