– Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa windy w Zespole Szkół w Chludowie

Celem zadania jest wybudowanie windy dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania wykonana została pełna dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, a następnie na jej podstawie wykonane zostaną prace budowlane. Zaproponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi standardami i wytycznymi w zakresie dostępności obiektów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami i pomogą zlikwidować barierę architektoniczną w szkole. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie Gminy.

Back to top