Spółka LARG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu wydłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Obecnie droga kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Borówkową w Suchym Lesie, jednak zadaniem podmiotu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zaprojektowanie drogi rowerowej aż do skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Pawłowicką w Złotnikach.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Prace projektowe będą przebiegały na podstawie koncepcji wykonanej na zlecenie Gminy w zeszłym roku i zakładają budowę wygodnej i bezpiecznej trasy z nawierzchnią ułożoną z masy bitumicznej. Do dyspozycji mieszkańców zostaną zaprojektowane również elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, stacje naprawy rowerów czy wiaty z ławkami. Projektowana trasa ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i zaoferować mieszkańcom gminy kolejną alternatywę transportową.

Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie całego przedmiotu umowy czas do 30 listopada 2023 r. Oferty w postępowaniu można nadsyłać do 21 czerwca br.