Spółka LARG ogłosiła przetarg mający wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las. Obecna siedziba zostanie zastąpiona przez nowoczesny, wielokondygnacyjny budynek biurowy, połączony z budynkiem reprezentacyjnym na planie koła, w którym będą się znajdowały m.in.: sala sesyjna i sala ślubów.

Wykonawca w ramach tego zadania zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane prawem zezwolenia na realizację robót oraz określić zakres prac i opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przyszłych robót.

Projekt budowlany zostanie opracowany na podstawie posiadanej przez Gminę koncepcji technicznej. Termin składania ofert w przetargu mija 8 marca br., a więcej o tym zamówieniu można dowiedzieć się TUTAJ