Informujemy, że Gmina Suchy Las przystąpiła do programu „Czyste Powietrze” i powierzyła prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. Punkt będzie czynny w każdy czwartek pod adresem Obornicka 124a (wejście do budynku od strony placu zabaw).

Z punktu będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z konsultantem LARG Sp. z o.o. Panią Magdaleną Robaszkiewicz: e-mail: [email protected]

lub pod numerem telefonu 61 250 08 01 (czwartki od godziny 8-18).

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.