W dniu dzisiejszym w siedzibie spółki LARG została podpisana umowa na wykonanie projektu wydłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej.

Zwycięzcą przetargu, o którym więcej dowiecie się TUTAJ, została firma SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée. Jej zadaniem będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych …