– Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja.

Zadanie zaprojektowania nowego układu komunikacyjnego na południowej granicy Suchego Lasu zostało powierzone Spółce LARG przez Gminę Suchy Las, w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań oraz Gminą Suchy Las w dniu 4 listopada 2021 r.

Inwestycja została podzielona na dwie spójne funkcjonalnie części. Część pierwsza zadania obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej wraz z nowym przystankiem pasażerskim na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie północnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad w/w liniami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego. W wyniku tych prac powstanie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym. a mieszkańcy gminy Suchy Las oraz Poznania zyskają dostęp do funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury oraz nowego przystanku kolejowego. Zadanie realizowane jest przez firmę Sweco Polska sp. z o.o., na mocy umowy zawartej w dniu 29.04.2022r.

W ramach drugiej części zadania inwestycyjnego zaprojektowany zostanie układ komunikacyjny drogowy (tzw. łącznik) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka).Powstanie także układ drogowy od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie linii kolejowej), ulicą Nową Obornicką, do ul. Szymanowskiego (rondo Szymanowskiego/Stróżyńskiego) w rejonie ul. Oborncikiej i Mateckiego w Poznaniu oraz wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD-Piła Główna (w ciągu ul. Biskupińskiej) wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego i jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn. Zaprojektowany w ten sposób układ drogowy będzie miał przede wszystkim za zadanie odciążyć obecną sieć drogową oraz dać alternatywne możliwości transportowe osobom mieszkającym zarówno w Gminie Suchy Las, jak i w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przez firmę Safege Societe Par Actions Simplifiee Oddział w Polsce, na mocy umowy zawartej w dniu 29.04.2022 r.


Back to top