– Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las

Inwestycja polega na zaprojektowaniu nowego budynku Urzędu Gminy Suchy Las. Poza wykonaniem kompleksowych prac projektowych, w zakres zadania wchodzi m.in. uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę oraz określenie zakresu prac i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie przyszłych prac budowlanych.

Prace projektowe są prowadzone w oparciu o przekazaną przez Gminę koncepcję techniczną, w której obecna siedziba zostanie zastąpiona przez nowoczesny, wielokondygnacyjny budynek biurowy, połączony z budynkiem reprezentacyjnym na planie koła, w którym będą się znajdowały m.in.: sala sesyjna i sala ślubów. Zadanie realizowane jest przez firmę ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski.

Back to top