– Dochodzenie odszkodowania w związku ze zmową cenową producentów samochodów ciężarowych

O jaką szkodę chodzi?  

w 2016 roku Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że doszło do niedozwolonego porozumienia producentów samochodów ciężarowych, które obejmowało zmowę cenową. W wyniku zawartego porozumienia producenci zawyżyli ceny pojazdów m.in. sprzedawanych na rynku Polskim w okresie do 2011 roku. Komisja nałożyła na producentów karę w wysokości ok. 3mld euro. Oznacza to, że podmioty które nabyły pojazdy ciężarowe w okresie zmowy cenowej mogą dochodzić odszkodowania od ich producentów w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą a ceną, która obowiązywałaby, gdyby nie doszło do naruszenia prawa konkurencji.

Kto może zgłaszać roszczenia?

Podmioty, które w okresie od 1999 do 2011 roku nabyły lub wyleasingowały nowy:

  • samochód ciężarowy(skrzyniowy lub siodłowy) o masie od 6 do 16 ton
  • samochód ciężarowy(skrzyniowy lub siodłowy) o masie przekraczającej 16 ton

następujących marek:

  • MAN
  • Volvo/Renault
  • Daimler/Mercedes-Benz
  • Iveco
  • DAF
  • Scania

Co przygotować?

  • Przygotuj listę samochodów ciężarowych z numerami VIN oraz dowody ich nabycia i zgłoś się do NAS.

więcej info:

j.malendowski@larg.com.pl
661 222 690

Back to top