– Kolejny etap prac nad wydłużeniem drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej

Spółka LARG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu wydłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Obecnie droga kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Borówkową w Suchym Lesie, jednak zadaniem podmiotu, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zaprojektowanie drogi rowerowej aż do skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Pawłowicką w Złotnikach.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Prace projektowe będą przebiegały na podstawie koncepcji wykonanej na zlecenie Gminy w zeszłym roku i zakładają budowę wygodnej i bezpiecznej trasy z nawierzchnią ułożoną z masy bitumicznej. Do dyspozycji mieszkańców zostaną zaprojektowane również elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, stacje naprawy rowerów czy wiaty z ławkami. Projektowana trasa ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i zaoferować mieszkańcom gminy kolejną alternatywę transportową.

Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie całego przedmiotu umowy czas do 30 listopada 2023 r. Oferty w postępowaniu można nadsyłać do 21 czerwca br.

Back to top