– Kolejny ważny krok na drodze do budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej – rozpoczęła się procedura o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W zeszłym tygodniu na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentowanego przez Spółkę LARG, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji mającej na celu budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie to jest częścią większego projektu pod nazwą Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa w jaki sposób powinna zostać wykonana inwestycja, tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Decyzja jest również ważnym kamieniem milowym w realizacji podpisanego w listopadzie 2021 roku porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań oraz Gminą Suchy Las (szczegóły TUTAJ ), którego celem jest zaprojektowanie nowoczesnego i funkcjonalnego układu drogowego w rejonie granicy Suchego Lasu i Poznania.

Gminie Suchy Las jako liderowi tego wspólnego projektu, powierzono całość realizacji zadania w obszarze pozyskania dokumentacji projektowej. Spółka LARG działając jako inwestor zastępczy na rzecz Gminy przygotowała, a następnie ogłosiła w związku z tym przetarg, o którym więcej możecie przeczytać TUTAJ. Spółka na bieżąco koordynuje cały proces projektowy na obszarze wszelkich uzgodnień technicznych i formalnych, w szczególności z Powiatem Poznańskim (Zarząd Dróg Powiatowych), Miastem Poznań (Zarząd Dróg Miejskich oraz Biuro Koordynacji Projektów) jak również PKP PLK SA.

Zadanie pod nazwą „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” zostało podzielone na dwie części projektowe. W pierwszej części zadania, której dotyczy omawiana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, powstanie m.in. projekt wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej. Poza nowym wiaduktem wykonawca zaprojektuje także miejsca parkingowe oraz dowiązanie funkcjonalne do nowego przystanku pasażerskiego na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las. W wyniku tych prac powstanie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym. Dzięki zlikwidowaniu przejazdu drogowo-kolejowego ruch w tym rejonie ma stać się płynniejszy, a mieszkańcy gminy mają zyskać dostęp do funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury oraz nowego przystanku kolejowego.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział najpierw w przygotowaniach, a obecnie w prowadzeniu inwestycji tak potrzebnej mieszkańcom naszej gminy. Projektowany układ drogowy może w przyszłości znacznie ulepszyć krajobraz południowej granicy Suchego Lasu. Docelowo do użytku ma zostać przekazana infrastruktura, która poprawi nie tylko komunikację, ale również bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Na realizację całości prac projektowych wykonawcy mają czas do 31 grudnia 2023 r.

Back to top