– Przetarg na wykonanie windy w Zespole Szkół w Chludowie ogłoszony

Do 29 marca br. mogą składać swoje oferty podmioty zainteresowane wykonaniem windy w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie.

W ramach prac powstanie nowa winda, która ułatwi poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami. Wykonawca prac przygotuje również dokumentację powykonawczą robót budowlanych oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowej windy.

Więcej o przetargu można dowiedzieć się TUTAJ.

Roboty budowlane to drugi etap prac nad tym zadaniem. W pierwszym etapie Spółka LARG przygotowała, a następnie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla omawianego zadania. Wykonawca prac, firma SKI Studio Błażej Szurkowski, przygotowała nie tylko projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych, ale będzie również odpowiedzialna za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas przyszłych prac budowlanych.

Back to top