– Umowa na budowę windy w Zespole Szkół w Chludowie podpisana

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszej spółki została podpisana umowa na wykonanie windy w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie.

Nowa winda będzie obsługiwać wszystkie trzy kondygnacje znajdujące się w placówce i znacznie ułatwi poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Wykonawca prac – firma Jack-Bud Polska – przygotuje również dokumentację powykonawczą robót budowlanych oraz uzyska w imieniu Gminy Suchy Las ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowej windy.

W chwili obecnej rozpoczęły się ostatnie uzgodnienia i prace przygotowawcze, a na wykonanie wszystkich robót wraz z niezbędnymi zgodami na użytkowanie zostało przewidziane 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Roboty budowlane to drugi etap prac nad tym zadaniem. W pierwszym etapie Spółka LARG przygotowała, a następnie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla omawianego zadania. Wykonawca prac, firma SKI Studio Błażej Szurkowski, przygotowała nie tylko projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych, ale będzie również odpowiedzialna za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas przyszłych prac budowlanych.

Back to top