– Umowa na wykonanie projektu nowej siedziby Urzędu Gminy podpisana

Zakończyła się procedura wyboru wykonawcy, który zaprojektuje nową siedzibę Urzędu Gminy Suchy Las. W postepowaniu, o którym więcej możecie dowiedzieć się TUTAJ, została wybrana firma ABK-PROJEKT BOGDAN MROZOWSKI z Zielonej Góry. 

W ramach podpisanej umowy zespół projektantów będzie miał czas do listopada 2023 roku na wykonanie dokumentacji projektowej. Poza wykonaniem kompleksowych prac projektowych, w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi m.in. uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych prawem zezwoleń na realizację robót oraz określenie zakresu prac i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie przyszłych prac budowlanych. 

Prace projektowe będą prowadzone na podstawie posiadanej przez Gminę koncepcji technicznej, a obecna siedziba zostanie zastąpiona przez nowoczesny, wielokondygnacyjny budynek biurowy, połączony z budynkiem reprezentacyjnym na planie koła, w którym będą się znajdowały m.in.: sala sesyjna i sala ślubów.

Back to top