– Zakończyła się budowa windy w Zespole Szkół w Chludowie

Nowa winda obsługująca wszystkie kondygnacje Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie jest już gotowa.

W pierwszym etapie prac spółka LARG ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla omawianego zadania. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca – firma SKI Studio Błażej Szurkowski – przygotował m.in. projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych. Firma ta czuwała także nad prawidłową realizacją projektu na etapie robót budowlanych, pełniąc funkcję nadzoru autorskiego.

Następnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac budowlanych. Wybrany w postepowaniu wykonawca tego etapu – firma Jack-Bud Polska – nie tylko wybudował nowoczesną i funkcjonalną windę, ale także przygotował dokumentację powykonawczą oraz uzyskał w imieniu Gminy Suchy Las ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Winda powstała w niecałe 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności będą mogły bez przeszkód poruszać się po całej placówce.

Back to top