– Zmieni się adres funkcjonowania punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.12.2022r zostaje zakończona działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. przy ul. Obornickiej 124a. Od 01.01.2023 r. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony przez Referat Ochrony Środowiska i będzie mieścił się w Urzędzie Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13. Punkt będzie czynny 2 dni w tygodniu, w poniedziałki od 12:00 do 17:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00. Zmieni się również nr tel. pod którym będzie dostępny punkt Czystego Powietrza, nowy nr tel. to 618926543. Nowy adres mail do punktu: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Back to top