– Suchy Las – Jelonek – Złotniki – ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – Pawłowicka

default

Zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Gminę Suchy Las koncepcji, opracowaniu pozostałej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu technicznego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przeprowadzeniu kompleksowej procedury związanej z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Projektowana droga rowerowa zostanie połączona z istniejącą już drogą rowerową kończącą się na wysokości skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Borówkową, co znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i będzie stanowiła dla podróżujących alternatywę dla transportu drogowego. Zadanie realizowane jest przez firmę Safege Societe Par Actions Simplifiee Oddział w Polsce.

Back to top