– Ogłoszono przetarg na realizację projektu „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej”

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Spółce LARG została powierzona realizacja projektu „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej”, który jest częścią większego zadania, tzw. „Integracji węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.  

W związku z tym w dniu 22.12.2021 r. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji (szczegóły TUTAJ).

Przekazanie nam tak ważnego zadania jest konsekwencją podpisanego w listopadzie br. porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, Miastem Poznań oraz Gminą Suchy Las (więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ). Zgodnie z tym porozumieniem całość realizacji zadania w obszarze pozyskania dokumentacji projektowej ww. zadania powierzono Gminie Suchy Las, która z kolei umocowała nas do realizacji tego projektu.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział najpierw w przygotowaniach, a obecnie w prowadzeniu inwestycji, która przyniesie tak wiele pożytku mieszkańcom naszej gminy. Krajobraz infrastrukturalny południowej granicy Suchego Lasu ulegnie diametralnej poprawie, a docelowo do użytku zostanie przekazana infrastruktura, która poprawi nie tylko komunikację, ale również bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.

W ramach zadania wybrany w przetargu wykonawca będzie miał czas do 31.12.2023 roku na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, która obejmie swoim zakresem zaprojektowanie m.in.:

  • wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna (w ciągu ulicy Biskupińskiej) wraz z jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn, z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla terenów ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Podolany Zachód w Poznaniu, 
  • nowoprojektowanego przystanku pasażerskiego na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie północnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad ww. liniami kolejowymi;
  • powiązania układu drogowego (tzw. „łącznika”) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las, z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);
  • układu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie linii kolejowej) i dalej tzw. Nową Obornicką do ul. Szymanowskiego (rondo Szymanowskiego/Stróżyńskiego), z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w opracowywaniu)  w rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu.

Całość rozwiązań będzie uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego, wraz z ich dowiązaniem do istniejących lub projektowanych inwestycji zarówno po stronie Miasta Poznania jak i Gminy Suchy Las, w tym w ciągach dróg powiatowych.

Back to top