W dniu dzisiejszym odbyło się w Urzędzie Gminy podpisanie listu intencyjnego w sprawie likwidacji naziemnego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sucholeskiej. Porozumienie pomiędzy przedstawicielami Gminy Suchy Las i PKP PLK S.A. jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do budowy wiaduktu w miejscu obecnego przejazdu. Podpisany list intencyjny pozwoli umieścić naszą gminę na liście prekwalifikowanych samorządów …

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Spółce LARG została powierzona realizacja projektu „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej”, który jest częścią większego zadania, tzw. „Integracji węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.  

W związku z tym w dniu 22.12.2021 r. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie pełnej …