– Umowa na wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej podpisana

W dniu dzisiejszym w siedzibie spółki LARG została podpisana umowa na wykonanie projektu wydłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej.

Zwycięzcą przetargu, o którym więcej dowiecie się TUTAJ, została firma SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée. Jej zadaniem będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego kompletu decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Prace projektowe będą przebiegały na podstawie koncepcji wykonanej na zlecenie Gminy w zeszłym roku i zakładają budowę wygodnej i bezpiecznej trasy z nawierzchnią ułożoną z masy bitumicznej.

Obecnie droga kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Borówkową w Suchym Lesie, jednak zaprojektowane zostanie jej wydłużenie, aż do skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Pawłowicką w Złotnikach.

Do dyspozycji mieszkańców zostaną zaprojektowane również elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, stacje naprawy rowerów czy wiaty z ławkami. Projektowana trasa ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich użytkowników ul. Obornickiej i zaoferować mieszkańcom gminy kolejną alternatywę transportową.

Na wykonanie wszystkich prac wybrany wykonawca będzie miał czas do 30 listopada 2023 r.

Back to top